+375(29) 676 30 81Minsk, N. Ordy str., 9, of. 106

+375(29) 644 69 22Gomel, Fedyuninskogo str., h. 11а, of. 207

+375(29) 352 27 77Mogilev, Severnaya str., 2, of. 12

+375(29) 883 08 88Vitebsk, Gorkogo str., 72, of. 507

+375(44) 518 15 58Brest, Shevschenko boulevard, 6

You are here: Home - Contacts

Minsk

Address:
220045 Minsk, Napoleona Ordy st., 9, office 106.

Director:
Medvedev Sergey Olegovich

Phone / Fax:
+(375 17) 372-25-73, 372-25-74, 372-25-75, +(375 29) 676-30-81

E-mail:
mail@tedol.by

Gomel

Address:
246007 Gomel, Fedyuninskogo st., 11a, office 207

Director:
Khaletskiy Nikolai Kirillovich

Phone:
+(375 232) 68-27-64
+(375 29) 644-69-22

Fax
+(375 232) 68-20-80

E-mail:
gomel@tedol.by

Mogilev

Address:
212011 Mogilev, Severnaya st., 2 office 12

Director:
Panov Alexander Viktorovich

Phone:
+(375 222) 27-26-55

+(375 29) 675-43-78

E-mail:
mogilev@tedol.by

storage № 1: Minsk, Sharangovicha str., 19

storage № 2: Minsk, Masukovschina str., 2/3